Våra grupper

Barn- och ungdomsträning

Barn- och ungdomsträningarna bedrivs i dag i fyra grupper från 6 år upp till 16 år.

Svart grupp (2005-2009)

Ungdomar från ca 12-16 år där lek och rörelse övergått mer mot träning för skidåkning. Huvudfokus ligger på balans, koordination, teknik och kondition. Under barmarkspassen kommer vi gå och springa mycket med stavar, och när snön kommer tränar vi mycket på teknik i skidåkningen. Vi kommer även träna för att delta i ett antal tävlingar under vintern.

Blå grupp (2010-2011)

Äldre barn mellan ca 10-11 år där det fortsatt är mycket fokus på lek och rörelse i olika former. Skillnaden mot de yngre barnen är att det görs övningar som ställer lite högre krav på att lyssna och ta till sig instruktioner, förflyttningarna i terrängen är lite längre och det är lite mer fokus på teknik.

Röd grupp (2012-2013)

Barn mellan ca 8-9 år där det fortsatt är mycket fokus på lek och rörelse i olika former. Skillnaden mot de yngre barnen är att det görs övningar som ställer lite högre krav på att lyssna och ta till sig instruktioner, förflyttningarna i terrängen är lite längre och det är lite mer fokus på teknik.

Grön grupp (2014)

Barn på 7 år där det är fokus på lek och rörelse. Under barmarkspassen leker vi olika lekar och gör olika övningar som sedan återkommer när det blir snö, fast då gör vi dem med skidor under fötterna.

Gul grupp (2015)

Barn på 6 år där det är fokus på lek och rörelse. Under barmarkspassen leker vi olika lekar och gör olika övningar som sedan återkommer när det blir snö, fast då gör vi dem med skidor under fötterna.

Gympa och lek

Barn yngre än 6 år deltar inte i barn- och ungdomsträningarna. Däremot bedriver Karlslunds IF skidor återkommande en inomhusverksamhet för de yngsta barnen med fokus på gympa och lek.

Barngympa (2017-2018)

De yngsta barnen mellan ca 3-4 år där vi är inomhus i en idrottshall med full fokus på gympa och lek.