Personuppgifter

Här kan du uppdatera dina personuppgifter »

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 reglerar bland annat hur vi som idrottsförening hanterar dina personuppgifter. Nedan framgår hur vi hanterar dessa uppgifter här på webbplatsen (https://karlslundsif.org).

Vilka personuppgifter samlas in och varför

Kommentarer

Ett fåtal sidor eller inlägg på webbplatsen kan möjliggöra kommentering. När du som besökare lämnar kommentarer eller skriver inlägg på vår webbplats sparas utöver själva kommentaren, också det namn och e-postadress som du anger. I flertalet fall sparas också besökarens ip-adress som hjälp för att detektera eventuella skräpmeddelanden. Det är dock endast namn och kommentar som publiceras offentligt på webbplatsen.

Anmälningsformulär m.m.

När du som besökare fyller i och skickar in uppgifter i ett formulär på webbsidan kommer de uppgifter du fyllt i att sparas fram tills att den aktivitet eller händelse anmälan avsåg har genomförts. Om det är en återkommande aktivitet kan de vara nödvändigt att spara underlaget även inför nästkommande tillfälle för motsvarande aktivitet. Inga av dessa uppgifter publiceras offentligt på webbsidan. Deltagarförteckningar och resultatlistor kan dock komma att publiceras.

Föreningens medlemsregister hanteras inte på webbsidan. Personuppgifter som samlas in som ett underlag för uppgifter till medlemsregister raderas därför när de förts över till medlemsregistret och eventuell övrig information i aktuellt formulär inte längre behövs.

Tävlingsresultat

Resultatlistor från tävlingar som klubben arrangerat eller i stor utsträckning deltagit i sparas och publiceras offentligt på webbsidan då det finns ett uttryckt intresse av att kunna ta del av historiska resultat. Resultatlistorna kan utöver tid, placering m.m. också innehålla personuppgifter som namn, födelseår och klubbtillhörighet.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn och din e-postadress i en så kallad cookie-fil. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har inloggningsuppgifter för att kunna administrera webbplatsen kommer ytterligare några cookie-filer att skapas för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under ett dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Webbplats kan innehålla inbäddat innehåll från andra webbplatser. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll.

Hur länge behåller vi era uppgifter

Om inte annat framgå ovan så gäller normalt följande för hur länge vi behåller era uppgifter. Om du som besökare skriver en kommentar så kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som har inloggningsuppgifter för att kunna administrera webbplatsen sparas även de personuppgifter som är knutna till användarprofilen. Alla användare med motsvarande behörighet kan se, redigera eller radera sina egna personuppgifter när som helst (användarnamn är dock låst för redigering).

Vilka rättigheter har du över din data

Om du har skrivit några kommentarer, inlägg eller fyllt i något formulär på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har kvar om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss som fortfarande finns kvar. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi behöver spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Här finns information om hur du kontaktar oss »

Vart skickar vi dina uppgifter

Kommentarer och inlägg från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Dina aktuella medlemsuppgifter lagras i vårt medlemsregister som vi hanterar i SportAdmin. Medlemsuppgifter finns också lagrade i IdrottOnline.