Organisation

Nedan framgår hur föreningens organisation ser ut, med kontaktuppgifter till alla nyckelpersoner i föreningen, såsom styrelse, kommittéer, valberedning etc. Det är medlemmarna i föreningen som på årsmötet utser vilka som ska vara föreningens representanter.

Föreningens administrativa kontaktuppgifter, såsom post-, fakturaadress m.m. hittar du här ». Behöver du komma i kontakt med styrelsen eller någon kommitté kan du i första hand ta kontakt med ordförande eller sammankallande i respektive grupp.

Styrelsen

OrdförandeJohan Kask070-992 74 41
Vice ordförandeGustav Widar0705-21 78 40
KassörBirgitta Forsberg072-547 44 16
SekreterareJonas Georgsson072-558 90 28
LedamotConny Sundström
SuppleantÅke Karlsson076-800 56 76
SuppleantMatilda Hellberg070-203 90 86

Barn- och ungdomskommittén

SammankallandeErik  Svensson070-203 45 90
 Gustav Widar0705-21 78 40
 Jorunn Prestbakmo076-107 02 13
David Seipel070-453 74 18

Tränings- och tävlingskommittén

SammankallandeViktor Rikner073-518 81 64
 Oskar Ekholm070-303 24 21
Robert Brundin070-690 06 40
Madelene Nylander073-326 76 00

Vasaloppskommittén

SammankallandeLeif Landén072-716 43 68
Per Blom073-804 92 43

Spårkommittén

 SammankallandeÅke Karlsson076-800 56 76
Lars-Erik Persson019-13 99 28
Erik Malm070-293 17 13
Mattias Wikström070-994 29 79

Wadköpingsloppets organisationskommitté

Sammankallande (tävlingsledare)Vakant
 Anders Ericsson070-571 77 55
 Åke Karlsson076-800 56 76
Lars-Erik Persson019-13 99 28

Sponsorkommittén

SammankallandeMikael Wennerström070-665 45 91
 Vakant

Klädkommittén

 SammankallandeLeif Landén072-716 43 68
 Per Blom073-804 92 43

Revisorer

OrdinarieThomas Johansson070-232 25 34
OrdinarieLena Hasselgren Lindsten070-288 70 90
ErsättareChristina Larsson070-892 09 14

Valberedningen

OrdförandeSimon Kjellin0702-26 37 17
 Erik Malm070-293 17 13
Madelene Nylander073-326 76 00