Karlslundsspåret avstängt från 8/11-2021

Information från Örebro kommun

Karlslundsspårets elanläggning ska moderniseras. Rivningen av den gamla belysningsanläggningen startar den 8 november 2021 och samtliga belysta spår (5 km, 3,1 km, 2,5 km och 1,2 km) kommer att vara avstängda under hela byggtiden.

Arbetet innebär omfattande schaktningsarbeten, trädfällning, byggtrafik samt stor risk för fallande trästolpar. Det är därför oerhört viktigt att inte vistas i närheten av spåret!

De övre obelysta delarna av spåret (10–15 km) är öppna för användning men det är inte tillåtet att ta sig dit via de avstängda spåren.

Arbetet förväntas pågå till och med april 2022.