Har du möjlighet att hjälpa till som spårvärd?

Foto: Örebro skidallians

Nästa vecka (vecka 2) har Karlslunds IF skidor ansvaret för att vara spårvärd vid konstsnöspåret i Ånnaboda. Vi kommer att vara spårvärd på olika dagar och tider under vecka. Reseersättning från Örebro utgår till spårvärden. Det går jättebra att vara flera spårvärdar samtidigt om man så önskar.

Som spårvärd gör du bland annat följande:

  • Tar på spårväst och läs igenom den pärm som finns iordninggjord i värmestugan.
  • Kontrollerar så att det ser trevlig ut vid entréer m.m.
  • Skotta och sopa trappor m.m. vid behov.
  • Informationstavlor sopas från snö och rimfrost.
  • Kontrollera så att toalett och vallabod är städade. Rapportera annars till någon av kontaktpersonerna för respektive klubb.
  • Kontrollera spårkort.

Har du möjlighet att ställa upp eller vill få mera information så kontaktar du Leif Landén på telefon 0727-16 43 68. Tack på förhand!